Conditiemeting van uw installaties
Deze meting vormt de basis voor uw meerjarenbegroting van uw elektrotechnische installaties en beveiligingsinstallaties. 

Totaal overzicht en inzicht
Van elk installatiedeel wordt de conditie bepaald en wat de actuele onderhoudsconditie ervan is. Deze wordt vervolgens afgezet tegen de gewenste onderhoudsconditie en de te verwachten veroudering. Zo wordt meteen duidelijk welke onderhoudsactiviteiten daartoe uitgevoerd dienen te worden en binnen welke periode. Op deze manier kunnen wij u helpen uw onderhoudsbudget voor uw technische installaties vast te stellen.

Overzichtelijke rapportages
De uitkomsten van de inspecties worden vastgelegd in overzichtelijke rapportages. Gebreken dan wel bijzonderheden worden nader verduidelijkt door middel van een foto. De wijze van rapportage en de manier van weergave wordt in overleg met u bepaald. Dit is mogelijk per jaar, per 10 jaar, per 25 jaar, maar ook op kwaliteitsnivo, op soort onderhoud, op hoofdlijnen of op detail. De meerjarenonderhoudsplanning richten wij voor u in op de voor u best werkbare manier.