Oog voor mensen
Onze zorg voor mensen begint met oog hebben voor onze eigen medewerkers met alle voordelen van dien voor onze klanten. Wij zorgen voor een plezierige, veilige werkomgeving en helpen onze medewerkers nog beter te worden in hun vak met behulp van interne opleidingen. Deze opleidingen sluiten nauw aan op de ROC-opleidingen waar onze medewerkers hun basiskennis hebben opgedaan. Belangrijk om te weten is dat wij een erkend leerbedrijf zijn.

Professionals in de installatietechniek
In het TES Opleidingscentrum brengen onze ervaren medewerkers hun kennis en kunde over op de nieuwkomers in het vak. Ook denken onze hoofdmonteurs en uitvoerders mee over de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal of het aanpassen van bestaande opleidingen. Op deze wijze verbeteren wij het kwaliteitsniveau van de medewerkers en dragen wij bij aan het op peil houden van het aantal professionals in onze hele bedrijfssector: de installatietechniek.

De technicus als ambassadeur
Eén van de interne opleidingen die we aanbieden is De technicus als ambassadeur, verplichte kost voor onze service- en storingsmonteurs. In deze training leren onze monteurs een klantgerichte houding. Door het continu optimaliseren van het service- en kwaliteitsniveau van onze medewerkers zorgen we natuurlijk ook voor onze klanten.

Oog voor maatschappij
We willen graag ons steentje bijdragen aan de maatschappij, in het bijzonder aan de lokale gemeenschap. Als winstgevend bedrijf zorgen we natuurlijk voor werkgelegenheid. Tegelijkertijd kunnen we door ons zakelijk succes activiteiten sponsoren die het welzijn van mensen en dieren in onze omgeving ten goede komen. 

Oog voor milieu
Al sinds midden jaren 90 denken en werken we milieubewust. Sindsdien hebben we bijvoorbeeld alle afvalstromen geïnventariseerd op de project- en bedrijfslocaties. Elke afvalstroom zamelen we afzonderlijk in voor een optimale milieuvriendelijke verwerking.

Milieumaatregelen voor, tijdens en na het proces
Inmiddels is ons milieubewustzijn een stuk verruimd en streven we naar continue verbetering om de milieudruk te verlagen. Behalve naar milieumaatregelen aan het einde van het proces, kijken we nu ook naar milieumaatregelen die we preventief en tijdens het proces kunnen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van milieuvriendelijke producten, zoals LED-verlichting, zonnepanelen, halogeenvrije installatiebuis et cetera. Ook kijken we met een milieubewust oog naar onze leveranciers. Zo betrekken we onze kabelproducten van Draka, waarvan alle productlocaties sinds 2010 gecertificeerd zijn volgens het milieu-managementsysteem ISO14001.

Hergebruik van metalen
De metalen (met name koper) die worden gebruikt voor de productie van kabel hebben een hoge restwaarde. Daarom wordt zowel productie- als kabelafval al sinds lange tijd grotendeels hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven winnen de metalen terug. Daarna worden deze opnieuw gebruikt bij de vervaardiging van diverse hoogwaardige producten, waaronder kabel. 

Welke milieu-inspanningen gaan we doen?
We willen onze omgeving graag laten weten welke milieu-inspanningen we (gaan) doen. Dat doen we in het KAM jaarplan-verslag. KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) is het handboek van TES, waarin allerlei milieuprocedures zijn vastgelegd, zoals de inzameling van afvalstromen.