Elke klant heeft bij ons één aanspreekpunt, dus u hoeft uw vraag maar één keer te stellen. De communicatielijnen zijn kort. Daardoor kunnen we snel schakelen, indien u wenst dezelfde dag nog. Voor service & onderhoud zijn wij 24/7 bereikbaar. Wij beloven u dus te allen tijde een goede en snelle service.

Kaders
Wij vervullen uw wensen binnen de door u aangegeven kaders, zoals duurzaamheid, omvang en budget. Wilt u bijvoorbeeld uw installatie duurzamer maken, nieuwbouw plegen of heeft u een nieuwe brandmeldinstallatie nodig? Wij kunnen dit allemaal voor u realiseren.

Lean & green
Wij werken lean & green. De lean-filosofie houdt in: het verbeteren van de efficiency en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde. Dit betekent dat wij continu bezig zijn met onszelf te verbeteren, zodat wij op steeds efficiëntere wijze met minimale kosten u meer toegevoegde waarde kunnen leveren. De green-filosofie houdt in dat we de milieudruk minimaliseren. 

Design & Build
In het nieuwe Design & Build concept zien wij toekomst. Dit houdt in dat opdrachtgevers eerst een bouwteam zoeken en vandaaruit hun plannen realiseren. In een bouwteam werken een bouwkundig aannemer, een elektrotechnisch installateur en een werktuigbouwkundig installateur vanaf de ontwerpfase constructief samen. Vaak zijn ook een adviseur en architect betrokken. De Design & Build filosofie past goed bij onze werkwijze en kerncompetenties. We participeren dan ook steeds vaker in een bouwteam. 

Design & Build conform de UAV-GC
Bij Design & Build projecten krijgt de opdrachtnemer, zoals TES, vaak de complete ontwerpverantwoording. De contractvorm waarbinnen de onderlinge afspraken (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) worden vastgelegd is de zogenoemde UAV-GC (www.uavgc.nl). Hierbij stelt de opdrachtgever een vraagspecificatie op waarin meestal een open vraag staat vermeld. De opdrachtnemer heeft dan, naast de ontwerp- en realisatieverplichting, ook de taak om de opdrachtgever aan te tonen dat aan de vraagstelling van de opdrachtgever is voldaan (ook wel verificatie genoemd).

Design, Build & Maintenance
Vaak worden Design & Build projecten uitgebreid met een aansluitende onderhoudsfase. Is dit het geval, dan maken wij naast de ontwerp- en realisatiekosten ook de onderhoudskosten vooraf inzichtelijk. Dit geeft u inzicht in de totale kosten op de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan energieverbruik. Hierdoor kunt u al tijdens de ontwerpfase optimale keuzes maken. Want wij kijken voor u verder dan naar de laagste realisatiekosten.

Innovatie BIM
De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is virtueel bouwen, het zogenoemde BIMMEN. Wij geloven hier sterk in. BIM staat voor Building Information Modelling oftewel Bouw Informatie Modellering. Binnen een bouwproces werken verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. Door de grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan is de kans op faalkosten groot. Met BIM wordt gewaarborgd dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.