Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissiebronnen in kaart gebracht. TES Installatietechniek communiceert ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern.

Het niveau waarop TES Installatietechniek omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

A: INZICHT
TES Installatietechniek heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies. Zo krijgen we meer inzicht in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE
TES Installatietechniek heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstellingen te behalen zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE
TES Installatietechniek communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE
TES Installatietechniek neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Bekijk hier onze CO2-documenten