Projectnaam Tilburg University
Opdrachtgever Heerkens v Bavel Bouw BV
Plaats Tilburg
Oppervlakte 15.000 m2
Jaar 2012Het project omhelsde de complete herontwikkeling, renovatie en restauratie van het Cobbenhagengebouw Tilburg University. Het Cobbenhagengebouw, gerealiseerd in 1962, is het hoofdgebouw op het terrein van Tilburg University en heeft een monumentale status. De opdracht was om het gebouw aan te passen aan de moderne wensen c.q. eisen van de huidige tijd, met behoud van de monumentale waarde. Het vizier op de toekomst, met respect voor het verleden. 

De aanpassingen bestonden onder andere uit het verbeteren van de brandveiligheid en het aanbrengen van nieuwe elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Veel materialen zijn hergebruikt en aan het gebouw zijn aanpassingen gedaan op het gebied van duurzaamheid. Er zijn grote stappen gemaakt in energiebesparing door toepassing van daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en ledverlichting.