Alle inspecteurs van TES waren al opgeleid volgens NEN 3140 en SCIOS Scope 8 (Keuring Elektrische Installaties). Inmiddels heeft TES ook de certificering rond Scope 8 afgerond en zijn wij per 15-03-2022 officieel gecertificeerd. Dit betekent dat wij officieel SCIOS-inspecties mogen uitvoeren. 

Op grond van de Arbowet moeten elektrische installaties zodanig zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Wettelijk is de eigenaar van een installatie dus verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installatie. Het periodiek laten uitvoeren van een Scope 8 inspectie zorgt ervoor dat de installatie op een veilige manier gebruikt kan blijven worden en dat de eigenaar van de installatie voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast wordt door veel verzekeraars een SCIOS Scope 8 inspectie geëist of een korting gegeven op de verzekeringspremie.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het behalen van SCIOS Scope 10 (Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s) in volle gang. Ook deze certificering staat gepland voor 2022. Met de combinatie van Scope 8 en Scope 10 kunnen wij onze klanten elektrische installaties van optimale kwaliteit garanderen die voldoen aan alle eisen op het gebied van werkveiligheid én brandveiligheid. 


Onze certificaten zijn hier te vinden!