Nadat we de afgelopen maanden intensief een ontwerptraject met de opdrachtgever hebben doorlopen waarbij TES het volledige elektrotechnisch ontwerp heeft gerealiseerd, gaan we de komende maanden deze productielocatie realiseren van 13.000m2 groot. De engineering zal middels BIM gaan plaatsvinden.
Wat we hier gaan realiseren is uniek voor de hele wereld. Protix staat vooraan in deze sector waarin hoogwaardige eiwitten worden gemaakt van insecten, vooral van de larves van de zwarte soldatenvlieg. Die eiwitten vinden hun weg in vis- en veevoeder. Als vervanging voor dierlijke eiwitten of soja die van de andere kant van de wereld moet worden gehaald. ,,Als we met zijn allen gezond wil blijven eten moeten we vis en vlees eten die duurzaam zijn gekweekt. En lokaal.'' alsdus Protix.