In rechtstreekse opdracht van Wilko Fruit zijn wij inmiddels begonnen met de realisatie van de elektrotechnische installaties voor de nieuwbouw aan de Neerloopweg op het op het industrieterrein Heilaar te Breda.
Na een doorlopen ontwerptraject waarin wij Wilko Fruit advies hebben verleend over de elektrotechnische installaties is de bouw nu daadwerkelijk begonnen. De nieuwe grotendeels gekoelde bedrijfshal met kantoor krijgt een omvang van in totaal bijna 9.500 m² waarin de diverse groenten en fruit van deze importeur kunnen worden opgeslagen. Wilko Fruit verwacht de nieuwbouw in het voorjaar van 2019 in gebruik te kunnen nemen.