Wij ontvingen van EcoVadis het volgende bericht: 

“Uw bedrijf heeft een score behaald van meer dan 66/100". Voor deze prestatie wordt een gouden EcoVadis-medaille toegekend. Met dit resultaat behoort uw bedrijf tot de top 5% van alle bedrijven die door EcoVadis beoordeeld zijn. Gefeliciteerd!

Middels een MVO assessment van EcoVadis wordt bepaald welke score je organisatie heeft behaald.
De term MVO heeft betrekking op vraagstukken m.b.t. duurzame ontwikkeling toegepast op het bedrijfsleven. De ISO-26000-standaard definieert MVO als:
de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de gevolgen van haar beslissingen en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door middel van transparant en ethisch gedrag dat:
- bijdraagt ​​aan duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de gezondheid en
  het welzijn van de samenleving;
- rekening houdt met de verwachtingen van de stakeholders;
- in overeenstemming is met de geldende wetgeving en met de internationale
  gedragsnormen;
- en dat geïntegreerd is in de organisatie en toegepast in haar relaties.

De 6 kernonderwerpen geciteerd in de ISO 26000 zijn:
- Mensenrechten
- Arbeidspraktijken
- Het milieu
- Eerlijke handelspraktijken
- Consumentenbescherming
- Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling