TES Installatietechniek is naast branddetectiebedrijf ook dealer van Aerosol blussytemen en is CATTAS gecertificeerd.

Het vroegtijdig ontdekken van een brand kan van levensbelang zijn en het is vanzelfsprekend dat daarna de brand zo snel mogelijk geblust wordt. Dit ter voorkoming van materiƫle schade, persoonlijke schade en schade aan het milieu.

Een logische stap voor een branddetectiebedrijf om niet alleen de brand te signaleren maar ook te laten blussen door een automatische en/of handmatige activering van een blusinstallatie.

Een blussysteem bestaat uit een RVS of metalen houder waarin zich het blusmiddel bevindt (vaste stof) die door een activeringsmechanisme wordt omgezet naar een droge Aerosol die zich homogeen in de ruimte verspreid. Van deze Aerosol is door geaccrediteerde instellingen en labaratoria bewezen onschadelijk te zijn voor mens, dier, milieu en materialen.

De blusinstallaties zijn op verschillende manieren toepasbaar :

  • ruimteblussing (ruimte gevaarlijke opslag, serverruimte, technische ruimtes e.d.)
  • bronbeveiliging (meet- en regelkasten, groepenkasten, stuurkasten e.d.)


De activering van de blussystemen kan op diverse wijzen tot stand komen door warmtelint, bulb (sprinklerkop), elektronisch middels brandmeld/bluscentrale. Naast de wijze van aansturing zal het systeem bij het bereiken van 300 graden zijn eigen activering krijgen.

Het blussysteem is toepasbaar voor brandklassen A, B, C, D en F, zelfs in elektrische- en schakelruimtes tot 75 kV.

TES heeft diverse projecten gerealiseerd waaronder het installeren van een blusinstallatie op een visserkotter, studio van een DJ en een buitencontainer voor opslag van oude batterijen. Ook heeft TES onderhoud gepleegd aan een aantal installaties in de technische ruimtes van diverse penitentiaire inrichtingen.